KINH NGHIỆM LÀM NÔNG - Làm Nông Là Phải Nghiệm

THÀNH PHẦN: Bacillus spp: 1×108 CFU/ml; pHH2O: 5; Tỷ trọng: 1,1. Bổ sung: tổ hợp vi sinh (mycorrhizae spp, tricoderma harzianum spp, bacillus subtilis sp, ..) , acid amin, acid humic. CÔNG DỤNG: – Kích thích ra rễ mạnh