NHỆN ĐỎ - KINH NGHIỆM LÀM NÔNG

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí THÀNH PHẦN: Hexythiazox………………………..50g/l ĐẶC TÍNH: THUỐC TRỪ SÂU LAMA 50EC – NHỆN

Verified by MonsterInsights