sau to - KINH NGHIỆM LÀM NÔNG

THÀNH PHẦN: Spinosad ……………….. 25g/ lít Phụ gia CÔNG DỤNG: EFPHÊ 25EC – Thuốc trừ sâu thế hệ mới, diệt trừ hữu hiệu nhiều loại sâu đã kháng thuốc. EFPHÊ 25EC

Verified by MonsterInsights