VÀNG LÁ - KINH NGHIỆM LÀM NÔNG

THÀNH PHẦN: Vi sinh tổng số: Chaetomium spp, Bacillus spp, Trichoderma spp, Saccharomyces sp, Mycorrhiza – endomycorrhizal fungi sp………. 1×108CFU/g Phụ gia (tổ hợp vi sinh cải tạo đất) CÔNG DỤNG: Tiêu diệt các nấm bệnh tồn dư vụ trước,

Verified by MonsterInsights